【SỰ KIỆN】 ĐUA TOP PHÚ GIÁP THIÊN HẠ NHẬN BÁU VẬT NGỌC TỈ

【SỰ KIỆN】 ĐUA TOP PHÚ GIÁP THIÊN HẠ NHẬN BÁU VẬT NGỌC TỈ

⏰THỜI GIAN: diễn ra trong 10 ngày kể từ ngày 06/02 - 23h59 ngày 15/02

💥NỘI DUNG: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Tướng Quân sẽ thi đấu để trở thành Phú Giáp Thiên Hạ thông qua việc nạp Sohacoin vào game, mức Xếp Hạng sẽ được tính bằng tổng SOHACOIN được quy đổi vào game Tướng Quân Dừng Bước theo từng Nhân Vật và Server mà Tướng Quân chơi.

Điểm Phú Hào được tính như sau: 1 SohaCoin = 1 Điểm Phú Hào Top 10 Tướng Quân có số Điển Phú Hào cao nhất sẽ nhận được quà từ sự kiện Phú Giáp Thiên Hạ.

🎯Phạm vi áp dụng: Toàn bộ các server

🎁PHẦN THƯỞNG:

🏆TOP 1

 • Ngọc Tỉ x1
 • Rương Chọn Tướng 3S Qúy Hiếm x3
 • Hòm Chọn Bộ Siêu x4
 • Bái Tướng Lệnh x50
 • Mảnh Tinh Anh 5 Sao x250

🥈TOP 2

 • Rương Chọn Báu Vật Hiếm x1
 • Rương Chọn Tướng 3S Qúy Hiếm x2
 • Hòm Chọn Bộ Siêu x3
 • Bái Tướng Lệnh x30
 • Mảnh Tinh Anh 5 Sao x150

🥉TOP 3

 • Hòm Báu Vật Cam x1
 • Rương Chọn Tướng 3S Qúy Hiếm x1
 • Hòm Chọn Bộ Siêu x2
 • Bái Tướng Lệnh x20
 • Mảnh Tinh Anh 5 Sao x100

🏅TOP 4 - 6

 • Rương Chọn Tướng 3S Qúy Hiếm x1
 • Rương T.Bị Đỏ 4 sao x4 Bái Tướng Lệnh x10
 • Mảnh Tinh Anh 5 Sao x50

🎖️TOP 7-10

 • Rương Chọn Tướng 3S Qúy Hiếm x1
 • Rương T.Bị Đỏ 4 sao x2 Bái Tướng Lệnh x10
 • Mảnh Tinh Anh 5 Sao x50

⚠️ LƯU Ý:

- Tướng Quân nạp từ 1000 Kim Cương trở lên mới được tính tham gia sự kiện và Top Phú Giáp Thiên Hạ.

- Xếp hạng được tính theo Nhân Vật và Server mà Tướng Quân đã quy đổi SohaCoin thành Kim Cương vào game, KHÔNG tính theo tài khoản đăng nhập.

- Những Tướng Quân có số điểm phú hào ngang nhau, thì Tướng Quân đạt được mức điểm đó trước sẽ có thứ hạng cao hơn Tướng Quân còn lại.

- Phải quy đổi SohaCoin thành KC vào game mới được tính, chỉ nạp SohaCoin mà ko dùng đổi vào game cũng sẽ không được tính điểm.

- Quà Top 10 sẽ được trao qua thư sau khi kết thúc sự kiện ( chậm nhất trong vòng 72h, không tính thứ 7 và chủ nhật).

- Sự kiện áp dụng và tính kết quả với tất cả user trên toàn bộ các server của Tướng Quân Dừng Bước.

- Tiêu Kim Cương sẽ không được tính vào điểm phú hào.

- Khi có tranh chấp xảy ra quyết định của BQT là quyết định cuối cùng.

Game