【SỰ KIỆN】 ĐĂNG NHẬP HÀNG NGÀY NHẬN NGAY GIFTCODE

Thời gian sự kiện: diễn ra từ ngày 30/05 đến 23h59 ngày 06/06

 

Thể lệ:

- Đăng nhập mỗi ngày nhận 1 lượt Điểm Danh. Nhấn vào Ngày đó để điểm danh thành công.

- Bấm vào từng ô "Ngày" để điểm danh, điểm danh thành công ngày đó sẽ tối đi và không click lại được

- Điểm Danh hàng ngày đạt đủ số ngày yêu cầu sẽ nhận được GiftCode

- Không đăng nhập ngày nào sẽ mất lượt ngày đó, không được Điểm Danh bù.

- Lượt Điểm Danh được làm mới hàng ngày nên sau khi đăng nhập nhận lượt điểm danh, yêu cầu Điểm Danh luôn không được tích lại.

- Bấm nút "Lịch Sử" hiện Lịch Sử các ngày tham gia sự kiện và các mốc quà đã đổi.

- Mỗi mốc quà chỉ được đổi 1 lần, đổi xong sẽ tối đen mốc quà đó.

- Mỗi GiftCode tại các mốc quà cũng chỉ nhập được 1 lần.

 

Phần thưởng: Đạt mốc số ngày Điểm Danh sẽ nhận được GiftCode:

- Mốc 3 ngày liên tục: Tướng Lệnh Giờ Vàng x10, Mạc Kim Phù x10 , Lệnh Thám Bảo x10

- Mốc 7 ngày liên tục: Rương Chọn Tướng 3S Quý Hiếm x1, Pha Lê x200, Mảnh Binh Phù x200

 

Game