【SỰ KIỆN】 ĐỐT PHÁO HOA LỄ NHẬN QUÀ

Thời Gian: diễn ra trong vòng 14 ngày từ ngày 19/03 -> 23h55 ngày 01/04.

Thể Lệ

- Trò chơi "Đốt Pháo" gồm có 10 Pháo Hoa với các nội dung lần lượt là: Đen Quá Đi, 10 điểm, 20 điểm, 30 điểm, 40 điểm, 50 điểm, 70 điểm, 80 điểm, 90 điểm, 100 điểm.

- Bấm nút "Đốt Pháo x1" để đốt 1 pháo hoa, bấm nút "Đốt Pháo x10" để đốt 10 pháo hoa (mở ra xong sẽ tự động làm mới)

- Bấm nút "Lịch Sử" để xem Lịch Sử chơi và đổi quà.

- Bấm nút "Thêm Lượt" để kiếm thêm lượt Đốt Pháo:

  • Đăng nhập tài khoản mỗi ngày nhận 1 lượt Đốt Pháo (1 lần/ngày)
  • Share Landing nhận thêm 2 lượt Đốt Pháo (1 lần/ngày)
  • Mời 1 bạn bè truy cập vào Landing sẽ nhận thêm được 2 lượt Đốt Pháo (1 lần/ngày)
  • Đổi 50 SohaCoin vào Game sẽ nhận được 1 lượt Đốt Pháo (không giới hạn). 

- Dùng Điểm Pháo Hoa để đổi quà trong mục Đổi Thưởng của sự kiện

Quà Tặng: Dùng điểm để đổi mốc quà Tướng Quân muốn, sau khi đổi sẽ quà sẽ bị trừ điểm, mỗi mốc quà chỉ đổi được 1 lần duy nhất.

500 Điểm: Tướng Lệnh Giờ Vàng*10, Bạc *30000, EXP Tướng *20000

2500 Điểm: Rương Chọn Tướng 3S Quý Hiếm*1, Đá Nâng Bậc *200, Thú Linh Đan *100

4000 Điểm: Rương Chọn Kỳ Vật Riêng*1, Đá Cường Hóa *2000, Ngọc Bích*200, Đá Nâng Bậc*1000

5000 Điểm: Rương Chọn Thần Binh Đỏ*1, Mảnh binh phù *1000, Nguyên Thạch-Cao*10, Trái Thu Hồi Cao*10

8000 Điểm: Thần Cơ Phù*1, Ma Hùng Phù*1, Bái Tướng Lệnh*10, Mảnh Binh Phù*2000

12000 Điểm: Rương Chọn 3S quý hiếm*2, Mảnh Rối Ma 9 sao*50, Mảnh Rối Tiên 9 Sao*50, Võ Hồn*2000, Trái Thu Hồi-Cao*20

12000 Điểm: Rương Chọn Báu Vật Cực Phẩm*2, Rương Chọn Kỳ Vật Riêng *1, Pha Lê*5000, Ngọc Bích*1000

12000 Điểm: Rương Chọn Thần Binh Đỏ*1, Hòm Chọn Bộ-Siêu*4, Bách Luyện Tinh Thiết*2000, Đá C.Hóa*20000

15000 Điểm: Mảnh Cổ Long Thú Hồn*100, Thần Cơ Phù*2, Mảnh Binh Phù *10000, Nguyên Thạch Cao *20

Chú ý:

  1. Dùng Điểm Pháo Hoa đổi mốc quà Tiên Hữu muốn, sau khi đổi mốc quà đó điểm Pháo Hoa sẽ bị tiêu hao.
  2. Mỗi Gói Quà trong sự kiện chỉ nhận được một lần, GiftCode ở các mốc quà cũng chỉ nhập được 1 lần duy nhất.
  3. Sau khi kết thúc sự kiện Điểm Pháo Hoa sẽ không đổi quà được nữa nên Tiên Hữu vui lòng đổi hết điểm may mắn trước khi sự kiện kết thúc.
  4. Sự kiện Landing chỉ tính số SohaCoin Tiên Hữu nạp vào game trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp trước hoặc sau khi diễn ra sự kiện đều sẽ không được tính.
  5. Khi có tranh chấp xảy ra, quyết định của BQT là quyết định cuối cùng.
Game