【SỰ KIỆN】 ĐIỂM DANH NHẬN CODE MỪNG 2 THÁNG RA MẮT

Thời gian sự kiện: diễn ra trong vòng 14 ngày từ ngày 19/03 -> 23h55 ngày 01/04.

Thể lệ:

- Đăng nhập mỗi ngày nhận 1 lượt Điểm Danh. Nhấn vào Ngày đó để điểm danh thành công.

- Điểm Danh hàng ngày đạt đủ số ngày yêu cầu sẽ nhận được GiftCode

- Không đăng nhập ngày nào sẽ mất lượt ngày đó, không được Điểm Danh bù.

- Lượt Điểm Danh được làm mới hàng ngày nên sau khi đăng nhập nhận lượt yêu cầu Điểm Danh luôn không được tích lại.

- Bấm nút "Lịch Sử" hiện Lịch Sử các ngày tham gia sự kiện và các mốc quà đã đổi.

- Mỗi mốc quà chỉ được đổi 1 lần, đổi xong sẽ tối đen mốc quà đó.

- Mỗi GiftCode tại các mốc quà cũng chỉ nhập được 1 lần.

Phần thưởng:

Đạt mốc số ngày thổi nến sẽ nhận được GiftCode:

- Mốc 3 ngày liên tục: Mảnh Báu Vật tím *30, Pha Lê *500, Bạc *10000

- Mốc 7 ngày liên tục: Bái Tướng Lệnh *10, Đá Nâng Bậc *200, EXP Tướng *30000

- Mốc 14 ngày liên tục: Tướng Lệnh Giờ Vàng *20, Đá Cường Hóa *1000, Bạc *30000

Game