【EVENT】 BÁO DANH LANDING

1. Thời gian sự kiện:

11:00 ngày 03/01/2024 đến 23:59 ngày 12/01

 

2. Đối tượng tham gia:

- Tất cả công dân là người Việt Nam trên 18 tuổi, sinh sống hoặc làm việc tại nước ngoài

 

3. Hướng dẫn cách chơi:

- Tướng Quân đăng nhập tài khoản và sđt ( hoặc email) để gửi thông tin báo danh Tướng Quân Dừng Bước

- Các Tướng Quân sẽ nhận quà tương ứng với mốc đạt được ( 5.000 - 10.000 - 30.000 - 50.000 - 80.000 - 100.000 người báo danh)                       

 

4. Phần thưởng:

I. Mốc Báo Danh:

1. 5.000: Thẻ Treo Thưởng*5 + Pha Lê*200 + EXP Tướng*10000

2. 10.000: Nguyên Thạc Sơ*5 + Linh Thú Đan*100 + Bạc* 20000

3. 30.000: Lệnh Chiêu Tướng-Thường*10 + Đá Cường Hóa*200 + EXP Tướng*20000

4. 50.000: Nguyên Thạc-Cao*5 + Pha lê*400 + Tướng Hồn*1000 + Thức Ăn Pet *200

5. 80.000: Lệnh Chiêu Tướng - Cao*10 + Mảnh Binh Phù*200 + Bạc*20000 + EXP Tướng*30000

6. 100.000: Báu Vật Cam-Du Long Kiếm*1 + Bái Tướng Lệnh*5 + Thú Hồn Tinh*10 + Bạc*100000

Game